Gudstjenester

19/5 4. s.e.påske

8.30 Tysk gudstjeneste Mattias Alpen

10.30

26/5 5. s.e.påske

10.00

30/5 Kristi himmelsfartsdag

10.00 Friluftsgudstjeneste

Næste menighedsrådsmøde er flyttet til onsdag 22. maj

Regnskab og budget Nr. Løgum Sogn

Onsdag d. 22 maj kl.19.30

Menighedsrådet fremlægger regnskab 2018 og budget for 2020.

Desuden gives en orientering om kirkens arbejde og overvejelser fremover.

Menighedsrådet er vært ved en kop kaffe.

Alle er velkomne.

Det vrimler med babyer til babysalmesang

Formiddagscafé tirsdag 21. maj kl. 9.30

”Livet før døden”

v. Tove Videbæk, Århus

Tidl. MF, Tidl. Direktør, Tidl. Landsformand for Hospice Forum Danmark

Deltagelse30,- kr. pr formiddag.

Øvrige oplysninger:

Bent Oluf Damm, tlf. 74743343