Menighedsrådets møder er offentlige. Møder holdes almindeligvis i konfirmandstuen. Dagsorden og efterfølgende referat ophænges i kirkens våbenhus og kan ses på denne side.

Kommende møder:

Se dagsorden og referat i våbenhuset og ved indgangen til konfirmandstuen.

Referater fra menighedsrådmøder