Kirkedørskaffe

Mange glæder sig over at få en kop kaffe og mulighed for en snak på vej ud af kirkedøren. Vi fortsætter så længe ressourcerne og vejret tillader.

Har du mulighed for at hjælpe med at lave kaffen, så ring gerne senest lørdag til kirketjeneren på tlf. 73 74 54 10 / 20 43 61 28.

Der er lavet en liste med de ting, der skal huskes og en trækvogn til rådighed, for at få tingene bragt fra konfirmandstuen til kirken - og tilbage igen.

Gudstjenesteliste

Hvor intet andet er nævnt, er gudstjenesten ved sognepræst Bent Oluf Damm

19/11 kl. 10.00 23.s.e.trin

Jens Jensen

19/11 kl. 8.30 Tysk Gudsjeneste

Matthias Alpen

26/11 kl. 10.00 Sidste søndag i kirkeåret

 

3/12 kl. 10.00 1.s. i advent

 

10/12 kl. 16.00 2.s. i advent

Musikgudstjeneste v. Lise Petersen

*** - børnenes fem minutter

Der er ”børnenes 5 minutter”, når gudstjenesten er markeret med ***.

Det er ikke en familiegudstjeneste, men der vil være et kort indslag med et par børnesange og lidt særligt til de børn, der er i kirken.

Forældre eller andre, der gerne vil være med til at gøre vore gudstjenester børnevenlige, opfordres til at melde sig til at hjælpe til med "børnenes 5 minutter". Der er forskellige hjælpemidler til rådighed.

Sang under altergangen

Nogle vil gerne, at der er ro og stilhed under altergang. Andre glæder sig meget over at kunne være med i lovsang. Vi prøver at tilgodese begge dele, ved at vi nogle søndage benytter små sangfoldere under altergang.