Menighedsrådsvalg 2016 i Nørre Løgum Sogn

Så har menighedsrådet konstitueret sig:

Jens Jørgensen: formand

Erik Kusk Clausen: næstformand

Andreas Nielsen: kasserer

Hans Krüger: kirkeværge

Lars Birkmose: kontaktperson

Arne Møller Villumsen

 

Se seneste referat på fanebladet Menighedsråd

MESSY CHURCH

Kom til Messy church fredag d. 9. december

Der er drop in kl 16.30, hvor alle er velkomne til at få en kop kaffe/the eller saft.

Efter aktiviteter og andagt, nyder vi en lækker ret sammen

og siger på gensyn før kl 19.00

FORMIDDAGSCAFÈ tirsdag 6. december kl. 9.30

Denne gang kommer

Merete Lysgaard Hansen

og fortæller om 

AT VÆRE FRIVILLIG PÅ HOSPICE

Merete er frivillig på Hospice Sønderjylland, og fortæller om sine oplevelser der.

 

Kom til en hyggelig formiddag med fortælling, snak og kaffe.

Kaffen koster 20,- kr

Babysalmesang

Et samarbejde mellem Nr. Løgum og Bedsted kirke

Initiates file downloadSe løbeseddel

Næste gudstjeneste

04/12 kl. 10.00
 

Hurtige genveje